Alarmcentrale

Een alarmcentrale is een meldkamer waar signalen/meldingen worden ontvangen van alarmsystemen. Als u uw alarmsysteem aansluit op een alarmcentrale bent u altijd snel op de hoogte wanneer het alarm bij u thuis, op de zaak of in de winkel afgaat. Zodra het alarm afgaat, krijgt de centrale een melding hiervan en zal u hierover zo snel mogelijk informeren.

Wat doet een alarmcentrale?

Als de alarmcentrale meldingen ontvangt van alarmsystemen, komen deze volledig geautomatiseerd binnen bij een centralist op het beeldscherm. Vervolgens zal de centralist acties, die worden weergegeven, uitvoeren. Dit verschilt per melding en per klant. U bepaalt in overleg met de installateur van het beveiligingsbedrijf hoe gereageerd moet worden op verschillende meldingen.

Als een alarmcentrale de melding krijgt dat uw alarm afgaat, zullen de centralisten de nodige maatregelen treffen. Zij zullen in eerste instantie de contactpersoon waarschuwen. De politie zal pas in actie komen wanneer er sprake is van een geverifieerd alarm.

Controle

Het is zeer belangrijk om te controleren of er een verbinding gelegd kan worden tussen uw alarmsysteem en uw alarmcentrale. Dit wordt gecontroleerd via een testmelding. Een testmelding vindt over het algemeen een keer per 24 uur plaats, al kunt u er ook voor kiezen testmeldingen vaker per dag te laten plaatsvinden.

Soorten meldingen

Wij raden u aan om uw alarmsysteem aan te sluiten op een alarmcentrale. U wordt immers direct gewaarschuwd door een centralist mocht er een melding binnenkomen. Bij de geringste twijfel wordt er contact met u opgenomen. Uw eigendom wordt op deze manier extra goed in de gaten gehouden.

Een alarmcentrale ontvangt verschillende soorten alarmmeldingen. In de meeste gevallen ziet de alarmcentralist ook waar de melding uit uw pand vandaan komt, bijvoorbeeld ‘brand in de keuken’ of ‘inbraak bij de achterdeur’.

Vraag in 1x meerdere offertes aan voor een alarmsyteem met alarmcentrale aansluiting!

U kunt via onze offerte pagina in één keer vrijblijvend meerdere offertes aanvragen van beveiligingsbedrijven voor een alarmsysteem, dat aangesloten is bij een alarmcentrale. De offerteservice van alarmsysteem.eu stelt u in staat om de offertes eenvoudig vergelijken, waardoor u tijd én geld bespaart.